Süti tájékoztató

A jelen tájékoztató a www.kmcoaching.hu, mint szolgáltató, által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazza. A weboldal az alábbi előírásokat figyelembe véve használja a cookie-kat:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

Fogalmak

Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, www.kmcoaching.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, www.kmcoaching.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

Kérlek, hogy a dokumentumot figyelmesen olvasd el és csak akkor vedd igénybe a szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetértesz és azokat magadra, a felhasználóra, nézve kötelező érvényűnek elfogadod. Felhívom a figyelmed, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben a honlapon található, külső irányba mutató hivatkozásra kattintasz, akkor keress meg és olvass át az adott weboldal saját szabályzatát is!

Mi az a cookie?

A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabkák, amelyiket internetes böngésződ ment le a honlapomról és tárolja azokat a saját gépeden, hogy segítségükkel felismerje a honlapom anyagait tároló szerver számítógép a honlapomra történő visszalátogatásakor, hogy már jártál itt.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolod, átállíthatod böngésződ, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztessen téged arra, hogy cookie-kat küldtek a gépedre. Az én weblapom is használ ilyen cookie fájlokat egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általam használt cookie-k nem terhelik vagy lassítják a géped és nem okoznak semmiféle kárt benne.

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-k használata is történik. A cookie-k azonban törölhetők a böngészőből, továbbá le is tilthatók. Ezekről a beállításokról a böngésző hivatalos weboldalán találsz információt.

Mi a cookie-k célja?

Többféle célra is használják ezt a technológiákat, például a felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére, termékek és szolgáltatások továbbfejlesztésére, valamint szolgáltatások biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan működik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált vagy visszalátogató felhasználót.

Milyen cookie-kat használunk?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. A honlapom általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazok.

Munkameneti/Átmeneti cookie:
Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:
Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatók:

– Analitika/Elemzés:
Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre jártál, miket néztél meg és mit csináltál. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsák.

– Közösségi hálózatok:
Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférj a közösségi média hálózatokhoz, megoszthasd véleményed vagy a cikkeimet másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Google+, Pinterest, Twitter, Tumblr, Reddit vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

– Funkcionális:
Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználónevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

– Reklám:
Ezek segítségével az érdeklődésednek megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresd fel az www.allaboutcookies.org weboldalt.

Hogyan történik a cookie-k kezelése?

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatók be a böngészők:
– Minden cookie elfogadása
– Minden cookie elutasítása
– Értesítés kérése minden egyes cookie használatról

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngésződ „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresőd „Segítség” menüjét.

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fogsz tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Az oldalon a következők megkönnyítésére használunk cookie-kat:

– Levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása.
– Az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése és értelmezése.
– Elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásaimmal, valamint hirdetőmmel és partnereim weboldalával érintkezésbe lépnek.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezek cookie-kat, ha nincs a felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a webhelyre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelni és megakadályozni a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudod olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogatsz. A Közösségi honlapok (Facebook, Instagram) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

Frissítve: 2023. 11. 10.